image1 image2 image3

KONKURS MATEMATYCZNY "MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA"

   Konkurs odbędzie się w dniu

16.03.2018 r.(piątek)

o godz.14:30 w sali 21.

                                                                                                                 Organizatorzy :U.Węgorowska, D.Werner

 

 Regulamin konkursu.

 1.  Cele konkursu:

- popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród uczniów ;

- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

 - inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych;

- kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do rozwiązywania ciekawych zadań matematycznych.

 2.  Warunki organizacyjne:

Konkurs przeprowadzony będzie jednoetapowo:

  • zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia  w prostych działaniach pamięciowych (mnożenie i dzielenie);

 3.      Nagrody: 

Uczniowie, którzy zdobędą tytuł „MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA”,  uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

 

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy