image1 image2 image3

STOŁÓWKA INFORMUJE

             Opłata za obiady za miesiąc maj  wynosi 54 zł.
       Wpłat należy dokonywać od  20.04.2018 r. do 27.04.2018 r.

na rachunek bankowy nr:
 50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

Koszt jednego obiadu to 3 zł.

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy