image1 image2 image3

STOŁÓWKA INFORMUJE

                UWAGA !!!
Opłata za obiady za miesiąc luty wynosi 30 zł.
       Wpłat należy dokonywać od  22.01.2018 r. do 29.01.2018 r.

na rachunek bankowy nr:

 50 1240 6452 1111 0010 7497 6662

                                                Koszt jednego obiadu to 3 zł.

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy