image1 image2 image3

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!

  

Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, klasa V e przedstawiła montaż słowno – muzyczny, którego celem było wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego, kształtowanie szacunku dla dokonań minionych pokoleń; uświadomienie współczesnemu pokoleniu młodych Polaków ciągłości historii i roli wartości moralnych w życiu narodu. 

                                                                                    Marzena Stawicka, Ilona Klaman

 

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy