image1 image2 image3

KONKURSY Z RELIGII!

 
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału

w konkursach z religii.

  
 KONKURSY PRZEDMIOTOWE
 
KLASY 1-3 SP
 
 
KONKURS NR I
Tajemnice Różańca w obrazach
1. Przedstaw jedną część różańca w dowolnej formie plastycznej.
2. Format strony A4.
3. Dopuszcza się pomoc rodziców lub rodzeństwa.
4. Czas oddania prac do 20 grudnia 2017r.
5. Pracę podpisujemy z tyłu strony.
 
KONKURS NR II
Objawienie Matki Bożej w Fatimie
1. Przedstaw w dowolnej formie plastycznej moment objawiania się Matki Bożej trojgu dzieciom w Fatimie.
2. Format strony A4.
3. Dopuszcza się pomoc rodziców lub rodzeństwa.
4. Czas oddania prac do 20 grudnia 2017r.
5. Pracę podpisujemy z tyłu strony.
 
PRACĘ ODDAJEMY SWOJEMU KATECHECIE
 
 
KLASA 4-6 SP
 
 
KONKURS NR I
Objawienie Matki Bożej w Fatimie
1. Przedstaw w dowolnej formie plastycznej moment objawiania się Matki Bożej  trojgu dzieciom w Fatimie.
2. Format strony A4.
3. Nie dopuszcza się prac wykonanych kredkami świecowymi i ołówkowymi
4. Czas oddania prac do 20 grudnia 2017r.
5. Pracę podpisujemy z tyłu strony.
 
KONKURS NR II
List do Matki Bożej z Fatimy
1. Napisz list do Matki Bożej Fatimskiej.
2. W liście przedstaw problemy współczesnego człowieka.
3. Podziękuj Matce Bożej za to, że wspiera człowieka w jego ziemskich problemach.
4. Poproś Matkę Bożą o jakąś szczególną łaskę np. dla siebie, swoich bliskich czy też dla jakiejś większej społeczności np. szkolnej lub przykościelnej.
5. List możesz w dowolny sposób ozdobić.
6. Pracę należy oddać w koszulce A4 do 20 grudnia 2017r.
7. Pracę podpisujemy z tyłu strony.
 
PRACĘ ODDAJEMY SWOJEMU KATECHECIE
 
 
 
KLASA 7 SP I GIMNAZJUM
 
 
KONKURS NR I
List do przyjaciela o objawieniach w Fatimie
1. Napisz list do bliskiej Ci osoby
2. W liście przedstaw historyczne tło objawień w Fatimie.
3. Zachęć swoją bliską osobę do modlitwy różańcowej.
4. Praca powinna zawierać minimum 250 słów.
5. List należy wydrukować na kartce A4, można ozdobić.
6. Pracę należy oddać w koszulce A4 do 20 grudnia 2017r.
7. Pracę podpisujemy z tyłu strony
 
KONKURS NR II
Tajemnice Fatimskie
1. Przedstaw tajemnice fatimskie w formie prezentacji multimedialnej.
2. Pracę wykonaj samodzielnie.
3. W prezentacji użyj minimum 5 slajdów i 3 zdjęć.
4. Pracę należy oddać w formie pliku, aby można go było swobodnie skopiować.
5. Pracę należy oddać do 20 grudnia 2017r.
 
PRACĘ ODDAJEMY SWOJEMU KATECHECIE
   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy