image1 image2 image3

KONKURSY Z RELIGII!

 
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału

w konkursach z religii.

  
 
KONKURSY DOTYCZĄCE WIELKIEGO POSTU
 
I. Konkurs dla klas 1 – 3 SP
 
„DROGA KRZYŻOWA W OBRAZACH” 
1. Przedstaw jedną ze stacji Drogi Krzyżowej- do wyboru masz stacje IV, V, VI, VIII.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac wykonanych tylko kredkami.
3. Dozwolona jest pomoc osób starszych (rodziców, opiekunów, rodzeństwa itd.)
4. Termin oddania prac – 16 kwietnia 2018
5. Format pracy kartka A4
 
 
 
II. Konkurs dla klas 4 – 6 SP
 
„TRIDUUM PASCHALNE – dlaczego jest tak ważne?” 
1. Napisz list do przyjaciela, znajomego, kogoś bliskiego,
2. Przedstaw w liście, co wydarzyło się w ostatnich dniach życia Chrystusa od pojmania w Ogrodzie Oliwnym, aż do śmierci na Krzyżu,
3. List możesz ozdobić,
4. Pracę podpisz z tyłu kartki i umieść ją w koszulce,
5. Termin oddania prac – 16 kwietnia 2018,
6. Format pracy kartka A4
 
„DROGA KRZYŻOWA W OBRAZACH” 
1. Przedstaw jedną ze stacji Drogi Krzyżowej- do wyboru masz stacje IV, V, VI, VIII,
2. Dopuszcza się następujące techniki plastyczne- pastele, farby, plastelinę, techniki mieszane (z wyłączeniem kredek świecowych i ołówkowych),
3. Termin oddania prac – 16 kwietnia 2018r.,
4. Format pracy kartka A3 lub A4
 
 
 
III. Konkurs dla klas 7 i GIM
 
„MĘKA CHRYSTUSA UKAZANA W BYDGOSKICH DZIEŁACH SZTUKI”
1. Wykonaj prezentację multimedialną, w której przedstawisz dzieła sztuki z bydgoskich kościołów, które przedstawiają mękę i śmierć Chrystusa (minimum 5).
2. Każde dzieło powinno być opisane – gdzie się znajduje, kto jest autorem i co przedstawia.
3. W pracy wykorzystać można tylko własnoręcznie wykonane fotografie.
4. Dopuszcza się pracę grupową. Grupa maksymalnie może liczyć 3 osoby.
5. Termin oddania prac – 16 kwietnia 2018r.
6. Pracę można oddać na nośniku do skopiowania swojemu katechecie lub wysłać drogą elektroniczną, po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem.

 

 
KONKURSY DOTYCZĄCE MATKI BOŻEJ.
 
I. Konkurs dla klas 1 – 3 SP
 
MOJA ULUBIONA MARYJA
Przedstaw w formie rysunku twoją ulubioną Matkę Bożą, patronkę jednego z bydgoskich kościołów,
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac wykonanych tylko kredkami, 
3. Dozwolona jest pomoc osób starszych (rodziców, opiekunów, rodzeństwa itd.),
4. Termin oddania prac – 25 maja 2018,
5. Format pracy- kartka A4
 
 
 
II. Konkursy dla klas 4 – 6 SP
 
SANKTUARIA MARYJNE W BYDGOSZCZY
1. Przedstaw w formie pisemnej wybrane sanktuarium maryjne, znajdujące się w Bydgoszczy.
2. W pracy możesz wykorzystać samodzielnie wykonane zdjęcia.
3. Praca powinna zawierać opis parafii, głównego obrazu w centrum ołtarza oraz ciekawostki dotyczące świątyni.
4. Format pracy- kartka A4
5. Praca powinna być napisana samodzielnie i odręcznie, może być ozdobiona.
6. Dopuszcza się pracę wykonaną w grupach. Grupa może liczyć maksymalnie 3 osoby.
7. Termin oddania prac – 25 maja 2018. 
 
MATKA BOŻA – PATRONKA PARAFII
1. Przedstaw patronkę swojej parafii.
2. Jeżeli twoja parafia ma innego patrona wybierz najbliższą parafię, która ma za patronkę Maryję.
3. Dopuszcza się wszystkie dowolne techniki (pastele, farby, plastelina, techniki mieszane) 
z wyłączeniem kredek świecowych i ołówkowych.
4. Termin oddania prac – 25 maja 2018.
5. Format pracy- kartka A3 lub A4
 
 
 
III. Konkurs dla klas 7 i GIM
 
SANKTUARIA MARYJNE W BYDGOSZCZY
Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej wybrane sanktuarium maryjne 
znajdujące się w Bydgoszczy.
2. W pracy możesz wykorzystać tylko zdjęcia wykonane samodzielnie.
3. Praca powinna zawierać opis parafii, głównego obrazu w centrum ołtarza oraz ciekawostki dotyczące świątyni.
4. Pracę można oddać na nośniku do skopiowania swojemu katechecie lub wysłać drogą elektroniczną, po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem.
5. Dopuszcza się pracę wykonaną w grupach. Grupa maksymalnie może liczyć 3 osoby.
6. Termin oddania prac – 25 maja 2018
 
 

PRACĘ ODDAJEMY SWOJEMU KATECHECIE

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy