image1 image2 image3

PLANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA STYCZEŃ I LUTY

                                       -udział w akcji WOŚP we współudziale z wolontariatem,

 -obchody Dnia Babci i Dziadka,

 -apel podsumowujący pracę Samorządu w pierwszym półroczu                                               nauki,

 -dyskoteka karnawałowa,

 -poczta Walentynkowa,

                                   -udział w akcji Czytamy "Starsi Młodszym",

                                   -akcja bezpieczne ferie.

 Opiekunki SU

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy