image1 image2 image3

UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW !

Przypominamy o obowiązku składania podań, w formie elektronicznej kandydatów do klasy 1 szkoły obwodowej od dnia 1 marca - czwartek! Podania składamy poprzez zalogowanie się na stronie: www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Podania do klas 4 Szkoły Podstawowej o profilach sportowych składamy tylko w formie papierowej od dnia 21.03 do 5.04.2018 godz. 15:00.

Więcej informacji o naborze do naszej szkoły w dziale Rekrutacja.

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy