image1 image2 image3

Rekrutacja


Testy sprawnościowe - nabór uzupełniający

Terminy testów sprawności fizycznej
do klas Mistrzostwa Sportowego
na rok szkolny 2017/2018


  Nabór uzupełniający do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Podania do klas 1 Szkoły Podstawowej składamy w formie elektronicznej od dnia 21.06 godz. 16:00 do 22.06.2017 godz. 15:00
Strona naboru elektronicznego: www.bydgoszcz.podstawowe.vnabor.pl

Ważne terminy - nabór 2017/2018

Informacja o szkoleniu sportowym na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji


 Nabór uzupełniajacy do klasy czwartej Szkoły Podstawowej

Podania do klas 4 Szkoły Podstawowej o profilach sportowych składamy tylko w formie papierowej od dnia 12.06.2017 do dnia 21.06.2017 r. 

Wniosek o przyjęcie do klasy 4

Ważne terminy - nabór 2017/2018

Informacja o szkoleniu sportowym na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji 


 

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy