image1 image2 image3

Gimnastyka sportowa

 

Gimnastyka Sportowa w pigułce.

W 1958 roku zarząd klubu WKS Zawisza powołał do życia najmłodszą sekcję klubu – gimnastykę sportową. Sekcja ta, wchodząca uprzednio w skład OWKS – u miała swoją siedzibę w Toruniu. Główną motywacją tego przeniesienia był fakt, że sekcja nie działała w Bydgoszczy. Zadania poprowadzenia sekcji podjął się działacz i sędzia gimnastyki    p. Józef Karniewicz. Sekcja była budowana od podstaw, bardzo powolnie rozwijając swoją strukturę . Na jubileusz 5 – lecia swojego istnienia sekcja liczyła 123 członków, z tego klasę mistrzowską zdobyło 3 gimnastyków, drugą  - 7, trzecią – 16 i młodzieżową – 33. Aby rozwijał się poziom organizacyjny i sportowy młodzieży, zarząd zorganizował w 1970 roku pierwszą klasę sportową przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy,a od 1977 roku przy Szkole Podstawowej nr 15. Inicjatorami utworzenia klas sportowych o profilu gimnastycznym w naszej placówce byli: p. Dyrektor Karol Paszkiewicz i trenerka p. Marianna Szwed. W latach następnych powstało wiele takich klas, a młodzi gimnastycy coraz częściej przyzwyczajali nas do odgrywania znaczącej roli na wszystkich szczeblach mistrzostw krajowych.Niepodważalnym liderem tamtego okresu był nasz absolwent, trzykrotny olimpijczyk, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, multimedalista Mistrzostw Polski –  Pan Andrzej Szajna. Do sukcesów mężczyzn aktywnie zaczęły włączać się również dziewczęta, zdobywając medale na Indywidualnych Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży oraz kilkakrotnie na Drużynowych Mistrzostwach Polski juniorek i klubowych OOM. Jednak w latach 80 – tych prężny rozwój sekcji gimnastycznej zahamował wprowadzony w Polsce stan wojenny. Lata dziewięćdziesiąte to powolne odbudowywanie utraconej pozycji sekcji w kraju. Dobra selekcja i praca trenerów spowodowały, że zawodnicy zdobywają już medale na zawodach rangi mistrzowskiej. Do grona najlepszych gimnastyków lat 1990 – 2010 należeli mistrzowie i medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski seniorów, juniorów oraz juniorów młodszych, m.in.; Michał Kasica, Jarosław Szmelc, Krzysztof Janasek, Oskar Baumgart, Adam Rzepa i Bartosz Bojar. Obecnie sekcja gimnastyczna posiada około 180 członków, z czego  146 kształci się w naszej szkole.Naszym ogromnym atutem dającym w perspektywie czasu możliwości rozwojowe szkolenia młodzieży w tej dyscyplinie było podpisanie umowy z Polskim Związkiem Gimnastycznymo utworzeniu od września 2015 roku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn. W Polsce to jest już szósta Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Gimnastycznego. Nasi najmłodsi uczniowie rozpoczynają swoją przygodę z gimnastyką sportową już w 1 klasie szkoły podstawowej, przechodząc kolejne etapy kształcenia z możliwością kontynuacji treningu aż do gimnazjum. Najwytrwalsi zawodnicy osiągając wiek seniora, kontynuują swoją karierę w Bydgoskim Klubie Sportów Gimnastycznych „Zawisza”.

SUKCESY – GIMNASTYKA SPORTOWA

 Osiągnięcia indywidualne 

Ranga zawodów

medal

 

złoty

medal

srebrny

medal

brązowy

Razem

Mistrzostwa Świata

0

0

2

2

Mistrzostwa Europy

1

4

1

6

SAM – MAZ

4

9

7

20

Mistrzostwa Polski sen.

136

91

79

306

Mistrzostwa Polski jun.

43

44

38

125

OSM / OOM jun, mł

35

26

29

90

 

219

174

156

549

  

Osiągnięcia drużynowe 

Ranga zawodów

medal

 

złoty

medal

srebrny

medal

brązowy

Razem

Druż. Mistrzostwo Polski

31

33

28

92

IMP – OSM/OOM

14

17

11

42

 

45

50

39

134

 

Najważniejsze – największe osiągnięcia indywidualne

Rok

Ranga

zawodów

przyrząd

Imię i nazwisko

medal

 

złoty

medal

srebrny

medal

brązowy

1971

ME sen.

skok

kółka

Andrzej Szajna

Andrzej Szajna

 

1

 

1

1973

ME sen.

drążek

Andrzej Szajna

 

1

 

1974

MŚ sen.

kółka

drążek

Andrzej Szajna

Andrzej Szajna

 

 

1

1

1975

ME sen.

ćw. wolne

skok

drążek

Andrzej Szajna

Andrzej Szajna

Andrzej Szajna

1

1

1

Razem

1

3

4

 

 

Zestawienie klas sportowych o profilu gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców
Rok szkolny 2017/2018
 
Klasa 1c Szkoła Podstawowa   
Wychowawca klasy:   Pani Elżbieta Szatkowska
Trenerzy  klasy:   
Pani Paulina Kocięda  –  gimnastyka dziewcząt
Pani  Volha Paluyanchyk / Pan Robert Pilewski  –  gimnastyka chłopców 
 
Klasa 2b  Szkoła Podstawowa
Wychowawca klasy:   Pani Anna Dutkowska
Trenerzy klasy:
Pani Marzena Łukaszek / Pani Volha Paluyanchyk  –  gimnastyka dziewcząt
Pan Adam Rzepa  –  gimnastyka chłopców 
 
 
Klasa 2c  Szkoła Podstawowa
Wychowawca klasy:   Pani Grażyna Adamiak – Jazłowska 
Trenerzy klasy:
Pani Volha Hradoukina  – gimnastyka dziewcząt
Pan Adam Rzepa – gimnastyka chłopców 
 
Klasa 3d  Szkoła Podstawowa
Wychowawca klasy:   Pani Grażyna Stępień 
Trenerzy klasy:
Pani Volha Paluyanchyk  / Pani Volha Hradoukina – gimnastyka dziewcząt
Pan Robert Pilewski – gimnastyka chłopców 
 
 Klasa 4c Szkoła Podstawowa   
 Wychowawca klasy:   Pani Magda Frank – Kaszyńska 
 Trenerzy  klasy:                                                                                                    
 Pan Dariusz Malinowski – gimnastyka chłopców 
 Pani Volha Paluyanchyk  / Pani Paulina Kocięda – gimnastyka dziewcząt 
                       
Klasa 5c  Szkoła Podstawowa
Wychowawca klasy:  Pani Barbara Jankowska 
Trener klasy:  Pan Dariusz Malinowski – gimnastyka chłopców 
 
Klasa 6c  Szkoła Podstawowa
 Wychowawca klasy:  Pani Agnieszka Zalas
 Trener klasy:
 Pan Dariusz Malinowski– gimnastyka chłopców 
 
Klasa 7b Szkoła Podstawowa   
Wychowawca klasy:   Pani Violetta Śmieszek                                                  
Trenerzy klasy:                                                                                                    
Pani Volha Paluyanchyk  / Pani Paulina Kocięda – gimnastyka dziewcząt                    
Pan Dariusz Malinowski – gimnastyka chłopców
 
Klasa IIa Gimnazjum  
Wychowawca klasy:   Pani Edyta Młynarska                                                      
Trener klasy:                                                                                                      
Pan Dariusz Malinowski – gimnastyka chłopców 
 
Ciekawe strony:

Polski Związek Gimnastyczny

Bydgoski Klub Sportów Gimnastycznych „Zawisza”

Międzynarodowy Komitet Olimpijski

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy