image1 image2 image3

Stołówka

Wydawanie posiłków:

12:20 - 12:40 - klasy 1-6 szkoły podstawowej
13:25 - 13:40 - klasy 7 szkoły podstawowej  oraz gimnazjum

                                       JADŁOSPIS 20.11 do 24.11.2017

 

poniedziałek 20.11.17

Pulpety w sosie pomidorowym 120g

Fasolka szparagowa 80g

kasza na sypko

Batonik zbożowy

wtorek 21.11.17

Kotlet schabowy-panierowany 80g

Ziemniaki 150g

buraczki 80g

Sok wieloowocowy

 środa 22.11.2017

Rosół z makaronem

Potrawka z kurczaka

ryż na sypko 150g

Marchewka z groszkiem

owoc

 czwartek 23.11.17

Wątróbka drobiowa

Surówka wielowarzywna 80g

ziemniaki 150g

Sok jednodniowy-cymes 200ml

piątek 24.11.17

 Zupa pomidorowa z ryżem

 Racuchy z jabłkiem 2szt

 

 

 Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi : 48 zł


              Wpłat należy dokonywać w dniach od 21.11 do 28.11.2017 r.


                              UWAGA! - Nowy numer rachunku bankowego:

                                           50 1240 6452 1111 0010 7497 6662


                                                   Koszt jednego obiadu to 3 zł

 

 Wpłat za obiady należy dokonywać w wyznaczonym terminie w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydawania obiadów.


Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

-imię i nazwisko dziecka
-klasa
-określenie za jaki miesiąc
-jeśli kwota jest mniejsza niż przewidziana za pełen miesiąc- prosimy dopisać dokładny powód       
 (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły), np.:
*pomniejszenie o odliczenia za poprzedni miesiąc - z podaną kwotą
*uczeń nie będzie jadł obiadów w wybrane dni tygodnia - np. bez wtorków i piątków
*datę od kiedy uczeń będzie jadł obiady – w przypadku gdy rodzic nie zdążył zapłacić terminowo z góry za cały miesiąc (np. obiady od 06.03.2016)


Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik sekretariatu szkoły. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika.

Kwoty przekazywane na rachunek bankowy szkoły muszą być zgodne; nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica zaokrągleń.

Odwołanie posiłków następuje telefoniczne (pod nr 52 341-28-11) lub przez osobiste zgłoszenia rodzica co najmniej 3 dni przed odwoływanym dniem.

Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:
- nieterminowo dokonaną wpłatę,
- pomniejszenie kwoty bez wiedzy pracownika szkoły, zaokrąglenie kwoty,
- błędne informacje w tytule przelewu lub ich brak.

Regulamin stołówki szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli  i pracowników.

2. Tygodniowy jadłospis jest wywieszany na początku tygodnia na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny w internecie na stronie szkoły.

3. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,
- dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS, ROPS,
- dzieci, których dożywianie dofinansowuje KPZPN,
- nauczycieli, którzy opłacili posiłek.

4. Odpłatność  za obiady jest pobierana za cały miesiąc z góry do wyznaczonego zgodnie z harmonogramem dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie jadł obiady. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje  wykreśleniem z listy obiadowej. Przy wpłacie po terminie dziecko rozpoczyna jedzenie obiadów 3 dni później, ze względu na cykl zamawiania towaru.

 

                                                         Terminy wpłat

Wrzesień    2017r.   płatność od 01.09 do 07.09   
Październik 2017r.   płatność od 21.09 do 28.09   
Listopad     2017r.    płatność od 20.10 do 27.10   
Grudzień    2017r.    płatność od 21.11 do 28.11   
Styczeń      2018r.     płatność od 02.01 do 08.01   
Luty           2018r.      płatność od 22.01 do 29.01   
Marzec       2018r.     płatność od 19.02 do 26.02   
Kwiecień     2018r.    płatność od 22.03 do 29.03   
Maj            2018r.      płatność od 20.04 do 27.04   
Czerwiec     2018r.   płatność od 22.05 do 29 05  
 

5. Wysokość opłaty za obiady jest wywieszana na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępna w internecie na stronie szkoły.      

6. Nieobecność  planowaną np. wycieczka, wyjazd należy zgłaszać z 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność dziecka spowodowaną chorobą należy zgłaszać na bieżąco u intendenta. W związku z cyklem zamawiania towaru nieobecność ta ulega odpisowi po trzecim dniu nieobecności. Pojedyncze nieobecności nie będą odpisywane.

7. W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt z wyprzedzeniem, tzn. 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. W sytuacji nie zgłoszenia powyższego faktu, płatność za obiady dziecka będzie liczona w 100% jakby jadło.

8. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie list obiadowych w godz. 12.00 – 14.30.

9.W trakcie przerwy od godz. 12.20 - 12.40 posiłki spożywają uczniowie klas 1-6 szkoły podstawowej, natomiast od godz. 13.25 - 13.40 uczniowie 7 klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum . Wyjątek stanowią uczniowie wychodzący wcześniej na treningi  lub z nich wracający, po uprzednim zgłoszeniu przez trenera

10. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiadają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele dyżurujący.

11. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach.

12. Uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń.

13. Zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki  szkolnej.

   

PARTNERZY

2017  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy