image1 image2 image3

KONKURSY Z RELIGII

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH Z RELIGII

 

 
 
 
 
I. KONKURSY DLA KLAS 1 – 3 SP

 

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA – plastyczny.

1. W konkursie należy przedstawić obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w formie plastycznej na tle klasztoru na Jasnej Górze.

2. Dopuszcza się wszystkie techniki mieszane, techniki trójwymiarowe – wyklejanki, kolaż itp.(z wyłączeniem technik prostych- kredki, farby),

3. Wielkość pracy – kartka A3

4. Termin oddania pracy – 30 listopada 2018r.

5. Można zaprosić do współpracy dorosłych,

6. Na odwrocie pracy należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA W OBRAZACH – plastyczny.

1. Należy przedstawić jedną z tajemnic różańca związaną bezpośrednio z Matką Bożą.

2. Dopuszcza się wszystkie techniki mieszane, techniki trójwymiarowe – wyklejanki, kolaż itp.(z wyłączeniem technik prostych- kredki, farby),

3. Wielkość pracy – kartka A3

4. Termin oddania pracy – 30 listopada 2018 r.

5. Można zaprosić do współpracy dorosłych.

6. Na odwrocie pracy należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

 40 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – plastyczny.

1. Należy przedstawić postać Jana Pawła II i jego miłość do Ojczyzny.

2. Dopuszcza się wszystkie techniki mieszane, techniki trójwymiarowe – wyklejanki, kolaż itp.(z wyłączeniem technik prostych- kredki, farby),

3. Wielkość pracy – kartka A3

4. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018 r.

5. Można zaprosić do współpracy dorosłych,

6. Na odwrocie pracy należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

POLSCY ŚWIĘCI ZASŁUŻENI DLA OJCZYZNY – plastyczny.

1. W konkursie należy przedstawić postać polskiego świętego, którego życie i dzieło było związane z Ojczyzną. Postać powinna być przedstawiona z atrybutem, który wskazuje na jego świętość lub dzieło, któremu szczególnie się poświęcił.

2. Dopuszcza się wszystkie techniki mieszane, techniki trójwymiarowe – wyklejanki, kolaż itp.(z wyłączeniem technik prostych- kredki, farby),

3. Wielkość pracy – kartka A3

4. Czas oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

5. Dopuszcza się pomoc osoby dorosłej.

6. Na odwrocie pracy należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

II. KONKURSY DLA KLAS 4 – 6 SP

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W NASZEJ DIECEZJI I PARAFII - literacki

1. W konkursie należy przedstawić w formie listu do przyjaciela, bliskiej osoby bądź znajomego swoje wrażenia, przeżycia i odczucia związane z peregrynacją kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

2. List można dowolnie przyozdobić.

3. Pracę należy wykonać ręcznie na kartce A4 i oddać w koszulce A4,

4. Na odwrocie pracy należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu,

5. Czas oddania pracy 30 kwietnia 2018r.

6. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

40 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – multimedialny

1. W konkursie należy przedstawić w formie multimedialnej postać Jana Pawła II i jego zasługi dla Ojczyzny.

2. Praca powinna zawierać od 7 do 15 slajdów.

3. Należy uwzględnić pięć argumentów, które podkreślają miłość Jana Pawła II do Ojczyzny.

4. Praca może być wykonana samodzielnie lub przez grupę (do trzech osób z jednej klasy).

5. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

6. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

40 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – literacki

1. W konkursie należy przedstawić w formie listu do przyjaciela, bliskiej osoby bądź znajomego

postać Jana Pawła II i jego zasługi dla Ojczyzny.

2. List można dowolnie przyozdobić.

3. Pracę należy wykonać ręcznie na kartce A4 i oddać w koszulce A4.

4. Na odwrocie należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

5. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018.

6. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

POLSCY ŚWIĘCI ZASŁUŻENI DLA OJCZYZNY – multimedialny

1. W konkursie należy przedstawić postać polskiego świętego (z wyłączeniem osoby

Jana Pawła II, jemu poświęcony jest osobny konkurs), którego życie i dzieło było związane z Ojczyzną. Postać powinna być przedstawiona z atrybutem, wskazującym na jego świętość lub dzieło, któremu szczególnie się poświęcił.

2. Praca powinna zawierać od 7 do 15 slajdów.

3. Należy uwzględnić pięć argumentów, które podkreślają miłość do Ojczyzny.

4. Praca może być wykonana samodzielnie lub przez grupę (do trzech osób z jednej klasy).

6. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

POLSCY ŚWIĘCI ZASŁUŻENI DLA OJCZYZNY – literacki

1. W konkursie należy przedstawić w formie listu do przyjaciela, bliskiej osoby bądź znajomego

postać polskiego świętego (z wyłączeniem osoby Jana Pawła II, gdyż jemu poświęcony jest osobny konkurs) i jego zasługi dla Ojczyzny.

2. List można dowolnie przyozdobić.

3. Pracę należy wykonać ręcznie na kartce A4 i oddać w koszulce A4.

5. Na odwrocie należy podać informacje o autorze, klasie i tytule konkursu.

6. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

7. Pracę należy oddać swojemu katechecie.

 

III. KONKURSY DLA KLAS 7 – 8 SP i GIM

 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W NASZEJ DIECEZJI I PARAFII – multimedialny

1. W konkursie należy przedstawić w formie multimedialnej owoce (pięć) płynące z peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

2. Praca powinna zawierać od 7 do 15 slajdów.

4. Praca może być wykonana samodzielnie lub przez grupę (do trzech osób z jednej klasy).

5. Termin oddania pracy 30 kwietnia 2019r.

 

40 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – multimedialny

1. W konkursie należy przedstawić w formie multimedialnej postać Jana Pawła II i jego zasługi dla Ojczyzny.

2. Praca powinna zawierać od 7 do 15 slajdów.

3. Należy uwzględnić pięć argumentów, które podkreślają miłość Jana Pawła II do Ojczyzny.

4. Praca może być wykonana samodzielnie lub przez grupę (do trzech osób z jednej klasy).

5. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

 

POLSCY ŚWIĘCI ZASŁUŻENI DLA OJCZYZNY – multimedialny

1. W konkursie należy przedstawić postać polskiego świętego (z pominięciem osoby

Jana Pawła II- jemu jest poświęcony osobny konkurs), którego życie i dzieło było związane z Ojczyzną.

Postać powinna być przedstawiona z atrybutem, wskazującym na jego świętość lub dzieło, któremu szczególnie się poświęcił.

2. Praca powinna zawierać od 7 do 15 slajdów.

3. Należy uwzględnić pięć argumentów, które podkreślają miłość do Ojczyzny.

4. Praca może być wykonana samodzielnie lub przez grupę do trzech osób z jednej klasy.

5. Termin oddania pracy – 21 grudnia 2018r.

 


   

PARTNERZY

2019  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy