image1 image2 image3

Samorząd uczniowski

Efekty pracy SU za kwiecień i maj:

-organizacja transportu zebranych darów dla Domu Samotnej Matki

-rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszą Pisankę

-włączenie się w Tydzień Profilaktyki Uzależnień poprzez zorganizowanie Tygodnia Kolorów

-przygotowania do Tygodnia Tolerancji i Życzliwości

-ogłoszenie konkursu na Logo Dnia Tolerancji i Życzliwości 

 

 

 

  Efekty pracy SU za marzec:    

-akcja "Czytamy Starsi Młodszym",

-obchody Dnia Kobiet,

-pomoc przy organizacji „drzwi otwartych” dla kandydatów do klas pierwszych,  

- zbiórka darów dla mieszkańców Domu Samotnej Matki,

konkurs na wielkanocną pisankę,

- włączenie się  SU w tydzień matematyczno-przyrodniczy (organizacja lekcji tematycznych oraz konkursów).

 

 

                 

 

                           Efekty pracy SU za styczeń i luty:

 

 -udział w akcji WOŚP we współudziale z wolontariatem,

-obchody Dnia Babci i Dziadka wraz z członkami Dziennego Domu Pobytu Senior,

-„Nocka Filmowa” dla najstarszych klas,

-apel podsumowujący pracę Samorządu po pierwszym półroczu  nauki,

-dyskoteka karnawałowa

-poczta Walentynkowa,

-akcja Walentynkowa dla klas gimnazjalnych "Znajdź Swoją Bratnią Duszę w Piętnastce",

-akcja „Bezpieczne ferie”.

                       Dziękujemy, że jesteście!!! 

 

 

                                     Efekty pracy SU za grudzień:

- organizacja „Nocki gier planszowych”

- obchody Dnia Piłki Nożnej-osoba w koszulce piłkarza lub klubu była zwolniona z pytana,

-  udział w „Maratonie pisania listów” w obronie osób prześladowanych w swoich krajach,

- współorganizacja Kiermaszu Świątecznego, z którego dochód przeznaczony został na pompę insulinową,

- wspólne ubieranie choinki szkolnej

 

 

 Drodzy Uczniowie!

 Dzięki Waszej obecności i zaangażowaniu w listopadzie udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele!

 

-  W ramach Święta Zmarłych złożyliśmy kwiaty na grobie patronki szkoły Teresy Ciepły;

 -  Wraz z Panem Kacprzakiem włączyliśmy się w akcję pomocy Polakom na Wileńszczyźnie;

 -  Włączyliśmy się w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości i wzięliśmy udział  w przemarszu ulicą 11 Listopada;

 -  Zorganizowaliśmy Dzień Pluszowego Misia, w którym uczeń z maskotką nie był pytany;

-  Bawiliśmy się na dyskotece andrzejkowej dla klas 4 – 7.

                                                                                  Ogromnie dziękujemy!

                                                                         Opiekunki SU

                                     

  

Kochani! 

Dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz pracowitości na przełomie września i października udało nam się:

 

- Zebrać żywność dla PCK,

- Przeprowadzić wybory do SU oraz zaprzysiąc dwa samorządy,

- Rozpocząć zbiórkę nakrętek i makulatury,

- Zwołać pierwsze zebranie Wolontariatu,

 - Włączyć się w akcję „Szkoła Otwarta i tolerancyjna”,

- Przeprowadzić głosowanie na „Nauczycielskie Oscary”

                                                                               DZIĘKUJEMY!!!

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 15 z OMS w Bydgoszczy

„My przedstawiciele nowej rady uczniów przyrzekamy: godnie reprezentować uczniów naszej szkoły, dbać o jej dobre imię i troszczyć się o jej wizerunek, uczciwie sprawować powierzone nam funkcje, jak najlepiej współpracować z nauczycielami, szanować wszystkich pracowników szkoły”.

NOWY SAMORZĄD JUŻ JEST!

 Na początku października odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 oraz klasy siódmej i oddziałów gimnazjum.

Poniżej prezentujemy wyniki waszego głosowania:

Przewodniczący SU Szkoły Podstawowej - NASTAZJA SZWEDOWSKA kl. 5b

 Przewodnicząca SU Gimnazjum - WIKTORIA BĄCZYŃSKA kl. 2b

 Odpowiednio dnia 6.10.2017 r.  dla klasy i 7 oddziałów gimnazjum oraz 11.10.2017r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie SU.

 

NAUCZYCIESLKIE OSCARY

 Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku uczniowie SP nr 15 z OMS z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozdali swoje nagrody – Oscary, Nauczycielskie Oscary, które jak sama nazwa wskazuje, niewiele miały wspólnego z filmem.

        Uczniowie wybrali 6 kategorii sponad 20 możliwych, w tym pozostawili trzy zeszłoroczne kategorie: Piła Roku, Słoneczny Patrol, Magiczne Lustereczko oraz dodali  trzy nowe: Złoty Pytajnik, Złoty Drapak, Przyjaciel Roku. Ta ostatnia kategoria jest w 100% wykreowana przez uczniów- pomysłodawcy to klasa 3a gimnazjum.

 Nagrody w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Nominacja  kategorii:


Klasy 4-6

Klasa 7. oraz oddziały gimnazjum

Piła Roku - nauczyciel surowy, wymagający, lubi kartkóweczki

Edyta Młynarska

Grzegorz Kacprzak

Złoty Pytajnik- nauczyciel, który najczęściej bierze do odpowiedzi

Anna Kiełpinska

Iwona Czerwińska

Złoty Drapak- nauczyciel, który niewyraźnie pisze na tablicy

Jolanta Szychulska

Agata Chechła

Słoneczny Patrol - nauczyciel, który jest zawsze uśmiechnięty, dowcipny

Violetta Śmieszek

Violetta Śmieszek

Magiczne Lustereczko – nauczyciel dobrze ubrany, dbający o swój wygląd

Dorota Nowakowska

Dorota Nowakowska

Przyjaciel Roku - nauczyciel, z którym można porozmawiać nie tylko o przedmiocie

Barbara Jankowska.

 

Joanna Stańczak

 

 RZECZNIK PRAW UCZNIA

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?
W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel). Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole. Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.
ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
Do jego zadań może należeć m.in.:
- Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole. Przeprowadza akcje informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzuje prawa uczniów również wśród nauczycieli.
- Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Bacznie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia.
- Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów. 
- Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Jeżeli przytrafi Wam się nieporozumienie z kolegą albo pracownikiem szkoły, możecie poprosić o pomoc rzecznika. On zajmuje się mediowaniem między skłóconymi osobami, wpływa na łagodne rozwiązanie konfliktu. Obecność dodatkowej, pośredniczącej osoby sprawia, że jesteście traktowani poważnie.
- Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Jeżeli rzecznik stwierdzi po rozmowie z uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany,  jego zadaniem jest stanięcie w obronie ucznia. W jego imieniu upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia ją dyrekcji oraz radzie pedagogicznej. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi ani nie widzi działań dyrekcji, może wnieść sprawę łamania praw ucznia dalej, np. do kuratorium oświaty.

   

PARTNERZY

2018  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy